Macedonian Albanian English Directions  Facebook     

Sfungjer me dispenzer


Përshkrim: Sfungjer me dispenzer
Model: GANN
Tip: MM-004
Paketimi: Kuti master 24 copë
Përbërje: Plastike, sfungjer me gërryes
Gjatësi: 250 mm
Prodhues: Mastor GANN LTD eksport-import Shkup.

Hetim (Order)

Hetim (Urdhër) e lidhur me Sfungjer me dispenzer