Навлака за пеглање

Шифра 20-10003
Модел нема
Тип нема
Состав термо-метал платно
Димензии 1400 х 520 мм (±)
   
Системот на врзување е со конец.
Навлака за пеглање со термометал изолација
Производител Турција

Прашање (Нарачка)

Прашање (нарачка) во врска со Навлака за пеглање