Varëse rrobash derë

Kod  34-40050
Model  GANN
Tip  MM-010
Përbërje  metal
Përmasa  500 x 80 mm
Ngjyrë  gri dhe bordeaux
 
Prodhues Mastor GANN eksport import LTD Shkup
Hetim (Order)
Hetim (Urdhër) e lidhur me Varëse rrobash derë