Mbulon për hekurosje bordit

Kod 20-10003
Model  /
Tip  /
Përbërje canvas termike, ngjyra metalike
Përmasa 1400 х 520 mm (±)
   
Sistemi për të lidhur fije.
Mbulon për hekurosje bordit me izolim termik.
Prodhues Turqi
Hetim (Order)
Hetim (Urdhër) e lidhur me Mbulon për hekurosje bordit